Kepah Emas lebih bahaya dari ikan pirana


Kepah Emas lebih bahaya dari ikan pirana

Kepah Emas lebih bahaya dari ikan pirana -Kepah Emas, suatu spesis kepah asing  yang telah menakluk perairan dan tebing Sungai Amazon di Brazil. Seakan dilihat seperti ianya tidak merbahayakan, akan tetapi pada hakikatnya ia adalah ancaman terbesar.

Spesis Kepah Emas mulai memasuki benua Amerika pada awal tahun 1991 yang tanpa disedari mengikuti kapal-kapal dari negara China.

Dalam hanya sedekad, populasi kepah ini telah berkembang dengan jumlah yang sangat besar, seakan telah sepenuhnya menakluki sepanjang perairan Amazon.

Tidak seperti  pemangsa semulajadi yang lain, Kepah Emas ini hanya melakukan tiga perkara iaitu makan, tidur dan mengawan.

Semenjak kedatangannya ke dalam Sungai Amazon, kepah emas ini telah mulai menukar alam sekitar dan telah membunuh beberapa spesis habitat yang wujud di situ.

Kepah ini tidak boleh dimakan kerana beracun, akan tetapi dimakan oleh spesis ikan di sungai itu.

Kepah ini seperti parasit menjadikan ikan sakit dan akhirnya mati. Kewujudannya kini mengancam kehidupan di Sungai Amazon, yang mana menjadi habitat kediaman beberapa spesis ikan air tawar terbesar di dunia.

Ahli Biologi Brazil, Marcela Uliano da Silva telah menjalankan kajian untuk menyelamatkan perairan Amazon dari dicemari kepah emas. Beliau menyifatkan yang Sungai Amazon adalah sangat berharga.

Semenjak kepah emas ini mula menakluki dan merosakkan paip-paip yang ditanam sekitar sungai itu, beliau  telah menganggarkan kerugian yang dialami adalah lebih kurang $20,000 sehari.

Pendekatan Uliano da Silva adalah untuk menghentikan kepah emas ini dari melakukan lebih kerosakan pada Sungai Amazon. Suatu yang dianggap sebagai menimbulkan kontroversi dalam bidangnya.

Tidak seperti pendekatan biasa seperti memperkenalkan pemangsa baru itu pada alam sekitar, menyembur klorin atau bahan kimia yang lain, atau menekankan pada pertukaran polisi, beliau telah beralih kepada pertalian dan perkaitan DNA dan menumpukan arah kajian gen yang menjadi penyebab pertumbuhan pesat spesis kepah ini.

Strateginya ialah menjalankan ujian di makmal dengan menyuntik kepah ini dengan molukel dipanggil silencing RNAs, yang mana akan mengenalpasti dan mematikan gen kepah ini dari berkembang biak.

Kepah-kepah yang telah diubahsuai gennya ini nanti akan dilepaskan kembali ke sungai tetapi pada masa hadapan spesis ini tidak akan sama dengan gennya yang dahulu. Kurang gen untuk membiak.

Hanya baru-baru ini kaedah yang dipanggil DNA sequencing ini telah menjadi murah dan mesra pengguna cukup untuk digunakan ke atas spesis yang menakluk ini.

Saintis lain berkata tidak mustahil yang kepah diubahsuai gen ini akan berubah sifatnya apabila ia dilepaskan di sungai kelak, dan adalah diharapkan untuk mendapat keputusan yang diingini.

Kata Uliano da Silva “Setiap hari saya berasa resah. Tetapi anda tidak boleh selalu hidup dalam kebimbangan. Jika tidak anda tidak dapat melakukan benda yang hebat. Tidak boleh sentiasa berasa selesa, anda perlu mengambil risiko.”

Projek Uliano da Silva ini telah dirakamkan dalam video bagi memberi kesedaran akan bahayanya ancaman kepah emas ini pada ekosistem dan alam sekitar di Amazon.Visit: Wansite
Kredit

Lebam adakah ada penyakit bila bangun tidur

Lebam adakah ada penyakit bila bangun tidur - ramai yang pernah ada lebam bila bangun sahaja dari tidur. Padahal tak ada terjatuh atau bertumbuh dengan orang pun. Dan pastinya lebam tersebut selalunya berada di betis, peha dan lengan. Kenapa jadi begini eh? Ada penyakit atau pun benda ghaib? 

Lebam adakah ada penyakit bila bangun tidur

Mungkin ada benarnya disebabkan benda ghaib, tetapi lebih logik dan meyakinkan jika dikatakan ia adalah reaksi dari dalam tubuh badan. 

Macam mana boleh ada lebam?
Menurut Dr Zubaidi Hj Ahmad, lebam berlaku apabila kulit kita terdapat pengumpulan darah apabila salurah darah kecil pecah di bawah kulit. Jadi, pengumpulan darah ni akan memberi efek warna merah atau biru kekuningan. Lebam ini juga akan hilang dalam masa 2 minggu. 
Kalau lebam disebabkan terhantuk pada objek pula dipanggil ecchymosis. Salur darah kecil tu akan pecah dan buatkan darah terkumpul di situ. Mula-mula akan bengkak dan seterusnya menghasilkan tompok darah beku yang dipanggil lebam.


Visit: Wansite
Kredit

Apakah Piagam Madinah


Apakah Piagam Madinah


Apakah Piagam Madinah -Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di Dunia. Berikan huraian berhubung dengan kandungan dan kepentingan Piagam tersebut.
Pengenalan :
 • Pada masa ketibaan Rasullah s.a.w di Madinah terdapat dua golongan penduduk terbesar, iaitu orang Arab dan Yahudi. Orang Arab Islam, terdiri dari suku kaum Aus dan Khzaraj digelar sebagai Ansar ( Golongan Penolong ) dan orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah pula digelar  Muhajirin ( golongan Pendatang ). Orang-orang Yahudi di Madinah pula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Antaranya ialah bani Qainuqa, Quraizah dan Nadir.
 • Orang-orang Ansar dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih faham sesama mereka sejak zaman berzaman lagi. Orang Muhajirin pula terlalu miskin kerana mereka dihalau dari kampung halaman mereka. Orang-orang Yahudi sentiasa bersikap permusuhan dan sentiasa menghasut dan mengkhianati Rasullah s.a.w dan pengikutnya. Orang-orang Munafik perlu menjadi musuh dalam selimut. Disamping itu pula orang-orang Musyrikin Quraisy di Makkah sentiasa membuat pelbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan orang-orang Islam.
 • Untuk mententeramkan keadaan gawat di Madinah, Rasullah s.a.w membuat perjanjian dengan seluruh  Penduduk di Madinah dan menulis satu paiagam negara Islam pertama yang disebut sebagai Sahifah al-Madinah.
Isi :
Huraian mengenai Piagam Madinah :
 • Piagam Madinah berbeza dari tulisan-tulisan peraturan pemerintah sebelum ini, kerana perlembagaan ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammad s.a.w untuk diterima pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk Madinah. Piagam ini merupakan satu undang-undang tertinggi di Madinah, selain itu Al-Quraan, yang telah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu. Ia berlainan dengan The Constitution of Athens yang hanya merupakan sejarah evolusi amalan perlembagaan di negara itu. Piagam Madinah tidak seperti dokumen Shuking oleh Confucious yang merupakan buku teks untuk kanak-kanak raja. Ia juga bukan seperti dokumen Artha Sastera yang dianggap sebagai peraturan pemerintahan pada zaman Chandra Gupta Mauriya, yang hanya menjadi buku teks pembelajaran untuk anak-anak raja waktu itu;
Beberapa aspek utama piagam Madinah ialah:
 • Pengakuan terhadap Rasullah s.a.w sebagai Ketua Negara madinah yang wajib dipatuhi dan dihormati. Apa -apa masalah besar antara penduduk Islam dengan penduduk bukan Islam mestilah dirujuk kepada ketua negara untuk diselesaikan. Walaubagaimana pun, semua ketua kaum mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri secara yang difikirkan berpatutan.
 • Semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu Ummah yang tidak terpengaruh dengan apa – apa elimen yang tidak baik dari luar.
 • Semua penduduk hendaklah bersatu-pada, berkerjasama, dan bertanggungjawab mempertahankan negara dari apa -apa serangan musuh.
 • Wahyu sebagai sumber piagam termasuk tradisi .
 • Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing – masing, dan tiada gangguan dan paksaan dalam hal keagamaan.
 • Keselamatan semua penduduk adalah terjamin selama mereka mematuhi perlembagaan tersebut.
Kepentingan Piagam Madinah kerana ia mempunyai beberapa peruntukan berhubung dengan perkara-perkara berikut:
 • Penerimaan Rasullah s.a.w sebaagi Ketua Negara Madinah telah menaikkan kedudukan baginda sebagai pemimpin di dalam sebuah negara yang mana penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa. Baginda mempunyai kuasa untuk memutuskan apa-apa dasar negara dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari masa ke semasa.
 • Pengekalan struktur kekeluargaan masyarakat Madinah yang tidak bertentangan dengan Islam di samping pengubahsuaian sebahagian darinya mengikut hukum-hukum Islam. Ketua-ketua kaum tetap mempunyai autority terhadap kaumnya dan Rasullah s.a.w adalah sebagai Ketua hakim yang akan memutuskan hukumaan terhadap kesalahan -kesalahan di luar bidang kuasa ketua -ketua kaum berkenaan.
 • Orang-orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat sesama mereka secara aman dan mereka hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan berpihak kepada musuh-musuh Islam.
 • Piagam Madinah telah menyatukan dan mendamaikan antara suku-suku bangsa Arab di Madinah yang sentiasa bertelagah sebelum ini.
 • Memberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk. Peraturan ini dibuat untuk mengelak pemboikotan ekonomi oleh orang-orang Yahudi ke atas umat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah sebelum hijrah Rasullah s.a.w ke Madinah.
 • Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik minat pedagang-pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab. Dengan itu, umat Islams ecara beransur-ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan persekitarannya.
 • Semua penduduk Madinah bertanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara.
 • Dengan peruntukan piagam ini, orang-orang Yahudi tidak lagi boleh membuat sebarang pakatan dengan orang Quraisy Makkah dan mereka diwajibkan mempertahankan negara dari ancaman luar bersama-sama dengan orang Islam.
 • Memberikan kebebasan beragama dan tidak boleh menganggu penganut-penganut agama lain.
 • Dengan kebebasan beragama ini, orang-orang Islam bebas mengamalkan ajaran Islam. Ini memberi peluang kepada orang-orang bukan Islam bergaul dengan orang-orang Islam dan memerhatikan akhlak dan personaliti orang-orang Islam dan juga ibadat mereka yang penuh dengan disiplin. Ini semua telah menarik minat orang-orang bukan Islam memeluk agama Islam.
 • Melalui piagam ini, orang-orang Yahudi secara tidak langsung mengiktiraf kewujudan Islam sebagai satu agama, Madinah sebagai negara Islam dan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Pesuruh Allah yang sebenar. Sebelum ini, ketiga-tiga perkara ini ditolah oleh orang-orang Yahudi.
 • Hak dan keselamatan setiap penduduk Madinah adalah terjamin. Mana-mana pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambil tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya tanpa mengira bangsa atau agama. Hukuman telah dikenakan kepada pengkhianat piagam, seperti apa yang dikenakan ke atas Bani Qainuqa’ yang berkomplot dengan orang Arab Quraaisy Mekkah dalam Perang Badar. Mereka dihalau, begitu juga dengan Bani Nadir, mereka dihalau kerana berkerjasama dengan orang Arab Quraisy dalam Perang Uhud dan membunuh kaum lelaki Bani Quraizah yang mengisytiharkan perang dan berkerjamasa dengan Quraisy Makkah dalam Perang Khandak.
Kesimpulan :
 • Piagam Madinah bersifat perkembangan sebenar berbanding dengan tatacara pemerintahan kerajaan purba Greek, China dan India.
 • Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia.
 • Dengan tergubalnya Piagam Madinah, lahirnya sebuah negara Islam pertama di dunia di Madinah, yang menjadi induk kepada Empayar Islam selepasnya, yang memerintah dunia selama tujuh abad.
 • Piagam Madinah boleh dijadikan asas kepada mana-mana piagam Islam yang baru, terutama sekali kepada sebuah negara Islam yang mempunyai penduduk berbilang bangsa.

Visit: Wansite
Kredit
ping fast my blog, website, or RSS feed for Free My Ping in TotalPing.com
[ Pingler ] [ Pingoat ] [ Ohbelog ] [ Kartikel ]
Google Ping [ - ] [ Reader ]
 • Total Pageviews