Kepah Emas lebih bahaya dari ikan pirana


Kepah Emas lebih bahaya dari ikan pirana

Kepah Emas lebih bahaya dari ikan pirana -Kepah Emas, suatu spesis kepah asing  yang telah menakluk perairan dan tebing Sungai Amazon di Brazil. Seakan dilihat seperti ianya tidak merbahayakan, akan tetapi pada hakikatnya ia adalah ancaman terbesar.

Spesis Kepah Emas mulai memasuki benua Amerika pada awal tahun 1991 yang tanpa disedari mengikuti kapal-kapal dari negara China.

Dalam hanya sedekad, populasi kepah ini telah berkembang dengan jumlah yang sangat besar, seakan telah sepenuhnya menakluki sepanjang perairan Amazon.

Tidak seperti  pemangsa semulajadi yang lain, Kepah Emas ini hanya melakukan tiga perkara iaitu makan, tidur dan mengawan.

Semenjak kedatangannya ke dalam Sungai Amazon, kepah emas ini telah mulai menukar alam sekitar dan telah membunuh beberapa spesis habitat yang wujud di situ.

Kepah ini tidak boleh dimakan kerana beracun, akan tetapi dimakan oleh spesis ikan di sungai itu.

Kepah ini seperti parasit menjadikan ikan sakit dan akhirnya mati. Kewujudannya kini mengancam kehidupan di Sungai Amazon, yang mana menjadi habitat kediaman beberapa spesis ikan air tawar terbesar di dunia.

Ahli Biologi Brazil, Marcela Uliano da Silva telah menjalankan kajian untuk menyelamatkan perairan Amazon dari dicemari kepah emas. Beliau menyifatkan yang Sungai Amazon adalah sangat berharga.

Semenjak kepah emas ini mula menakluki dan merosakkan paip-paip yang ditanam sekitar sungai itu, beliau  telah menganggarkan kerugian yang dialami adalah lebih kurang $20,000 sehari.

Pendekatan Uliano da Silva adalah untuk menghentikan kepah emas ini dari melakukan lebih kerosakan pada Sungai Amazon. Suatu yang dianggap sebagai menimbulkan kontroversi dalam bidangnya.

Tidak seperti pendekatan biasa seperti memperkenalkan pemangsa baru itu pada alam sekitar, menyembur klorin atau bahan kimia yang lain, atau menekankan pada pertukaran polisi, beliau telah beralih kepada pertalian dan perkaitan DNA dan menumpukan arah kajian gen yang menjadi penyebab pertumbuhan pesat spesis kepah ini.

Strateginya ialah menjalankan ujian di makmal dengan menyuntik kepah ini dengan molukel dipanggil silencing RNAs, yang mana akan mengenalpasti dan mematikan gen kepah ini dari berkembang biak.

Kepah-kepah yang telah diubahsuai gennya ini nanti akan dilepaskan kembali ke sungai tetapi pada masa hadapan spesis ini tidak akan sama dengan gennya yang dahulu. Kurang gen untuk membiak.

Hanya baru-baru ini kaedah yang dipanggil DNA sequencing ini telah menjadi murah dan mesra pengguna cukup untuk digunakan ke atas spesis yang menakluk ini.

Saintis lain berkata tidak mustahil yang kepah diubahsuai gen ini akan berubah sifatnya apabila ia dilepaskan di sungai kelak, dan adalah diharapkan untuk mendapat keputusan yang diingini.

Kata Uliano da Silva “Setiap hari saya berasa resah. Tetapi anda tidak boleh selalu hidup dalam kebimbangan. Jika tidak anda tidak dapat melakukan benda yang hebat. Tidak boleh sentiasa berasa selesa, anda perlu mengambil risiko.”

Projek Uliano da Silva ini telah dirakamkan dalam video bagi memberi kesedaran akan bahayanya ancaman kepah emas ini pada ekosistem dan alam sekitar di Amazon.Visit: Wansite
Kredit

Lebam adakah ada penyakit bila bangun tidur

Lebam adakah ada penyakit bila bangun tidur - ramai yang pernah ada lebam bila bangun sahaja dari tidur. Padahal tak ada terjatuh atau bertumbuh dengan orang pun. Dan pastinya lebam tersebut selalunya berada di betis, peha dan lengan. Kenapa jadi begini eh? Ada penyakit atau pun benda ghaib? 

Lebam adakah ada penyakit bila bangun tidur

Mungkin ada benarnya disebabkan benda ghaib, tetapi lebih logik dan meyakinkan jika dikatakan ia adalah reaksi dari dalam tubuh badan. 

Macam mana boleh ada lebam?
Menurut Dr Zubaidi Hj Ahmad, lebam berlaku apabila kulit kita terdapat pengumpulan darah apabila salurah darah kecil pecah di bawah kulit. Jadi, pengumpulan darah ni akan memberi efek warna merah atau biru kekuningan. Lebam ini juga akan hilang dalam masa 2 minggu. 
Kalau lebam disebabkan terhantuk pada objek pula dipanggil ecchymosis. Salur darah kecil tu akan pecah dan buatkan darah terkumpul di situ. Mula-mula akan bengkak dan seterusnya menghasilkan tompok darah beku yang dipanggil lebam.


Visit: Wansite
Kredit

Apakah Piagam Madinah


Apakah Piagam Madinah


Apakah Piagam Madinah -Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di Dunia. Berikan huraian berhubung dengan kandungan dan kepentingan Piagam tersebut.
Pengenalan :
 • Pada masa ketibaan Rasullah s.a.w di Madinah terdapat dua golongan penduduk terbesar, iaitu orang Arab dan Yahudi. Orang Arab Islam, terdiri dari suku kaum Aus dan Khzaraj digelar sebagai Ansar ( Golongan Penolong ) dan orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah pula digelar  Muhajirin ( golongan Pendatang ). Orang-orang Yahudi di Madinah pula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Antaranya ialah bani Qainuqa, Quraizah dan Nadir.
 • Orang-orang Ansar dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih faham sesama mereka sejak zaman berzaman lagi. Orang Muhajirin pula terlalu miskin kerana mereka dihalau dari kampung halaman mereka. Orang-orang Yahudi sentiasa bersikap permusuhan dan sentiasa menghasut dan mengkhianati Rasullah s.a.w dan pengikutnya. Orang-orang Munafik perlu menjadi musuh dalam selimut. Disamping itu pula orang-orang Musyrikin Quraisy di Makkah sentiasa membuat pelbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan orang-orang Islam.
 • Untuk mententeramkan keadaan gawat di Madinah, Rasullah s.a.w membuat perjanjian dengan seluruh  Penduduk di Madinah dan menulis satu paiagam negara Islam pertama yang disebut sebagai Sahifah al-Madinah.
Isi :
Huraian mengenai Piagam Madinah :
 • Piagam Madinah berbeza dari tulisan-tulisan peraturan pemerintah sebelum ini, kerana perlembagaan ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammad s.a.w untuk diterima pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk Madinah. Piagam ini merupakan satu undang-undang tertinggi di Madinah, selain itu Al-Quraan, yang telah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu. Ia berlainan dengan The Constitution of Athens yang hanya merupakan sejarah evolusi amalan perlembagaan di negara itu. Piagam Madinah tidak seperti dokumen Shuking oleh Confucious yang merupakan buku teks untuk kanak-kanak raja. Ia juga bukan seperti dokumen Artha Sastera yang dianggap sebagai peraturan pemerintahan pada zaman Chandra Gupta Mauriya, yang hanya menjadi buku teks pembelajaran untuk anak-anak raja waktu itu;
Beberapa aspek utama piagam Madinah ialah:
 • Pengakuan terhadap Rasullah s.a.w sebagai Ketua Negara madinah yang wajib dipatuhi dan dihormati. Apa -apa masalah besar antara penduduk Islam dengan penduduk bukan Islam mestilah dirujuk kepada ketua negara untuk diselesaikan. Walaubagaimana pun, semua ketua kaum mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri secara yang difikirkan berpatutan.
 • Semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu Ummah yang tidak terpengaruh dengan apa – apa elimen yang tidak baik dari luar.
 • Semua penduduk hendaklah bersatu-pada, berkerjasama, dan bertanggungjawab mempertahankan negara dari apa -apa serangan musuh.
 • Wahyu sebagai sumber piagam termasuk tradisi .
 • Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing – masing, dan tiada gangguan dan paksaan dalam hal keagamaan.
 • Keselamatan semua penduduk adalah terjamin selama mereka mematuhi perlembagaan tersebut.
Kepentingan Piagam Madinah kerana ia mempunyai beberapa peruntukan berhubung dengan perkara-perkara berikut:
 • Penerimaan Rasullah s.a.w sebaagi Ketua Negara Madinah telah menaikkan kedudukan baginda sebagai pemimpin di dalam sebuah negara yang mana penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa. Baginda mempunyai kuasa untuk memutuskan apa-apa dasar negara dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari masa ke semasa.
 • Pengekalan struktur kekeluargaan masyarakat Madinah yang tidak bertentangan dengan Islam di samping pengubahsuaian sebahagian darinya mengikut hukum-hukum Islam. Ketua-ketua kaum tetap mempunyai autority terhadap kaumnya dan Rasullah s.a.w adalah sebagai Ketua hakim yang akan memutuskan hukumaan terhadap kesalahan -kesalahan di luar bidang kuasa ketua -ketua kaum berkenaan.
 • Orang-orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat sesama mereka secara aman dan mereka hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan berpihak kepada musuh-musuh Islam.
 • Piagam Madinah telah menyatukan dan mendamaikan antara suku-suku bangsa Arab di Madinah yang sentiasa bertelagah sebelum ini.
 • Memberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk. Peraturan ini dibuat untuk mengelak pemboikotan ekonomi oleh orang-orang Yahudi ke atas umat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah sebelum hijrah Rasullah s.a.w ke Madinah.
 • Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik minat pedagang-pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab. Dengan itu, umat Islams ecara beransur-ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan persekitarannya.
 • Semua penduduk Madinah bertanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara.
 • Dengan peruntukan piagam ini, orang-orang Yahudi tidak lagi boleh membuat sebarang pakatan dengan orang Quraisy Makkah dan mereka diwajibkan mempertahankan negara dari ancaman luar bersama-sama dengan orang Islam.
 • Memberikan kebebasan beragama dan tidak boleh menganggu penganut-penganut agama lain.
 • Dengan kebebasan beragama ini, orang-orang Islam bebas mengamalkan ajaran Islam. Ini memberi peluang kepada orang-orang bukan Islam bergaul dengan orang-orang Islam dan memerhatikan akhlak dan personaliti orang-orang Islam dan juga ibadat mereka yang penuh dengan disiplin. Ini semua telah menarik minat orang-orang bukan Islam memeluk agama Islam.
 • Melalui piagam ini, orang-orang Yahudi secara tidak langsung mengiktiraf kewujudan Islam sebagai satu agama, Madinah sebagai negara Islam dan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Pesuruh Allah yang sebenar. Sebelum ini, ketiga-tiga perkara ini ditolah oleh orang-orang Yahudi.
 • Hak dan keselamatan setiap penduduk Madinah adalah terjamin. Mana-mana pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambil tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya tanpa mengira bangsa atau agama. Hukuman telah dikenakan kepada pengkhianat piagam, seperti apa yang dikenakan ke atas Bani Qainuqa’ yang berkomplot dengan orang Arab Quraaisy Mekkah dalam Perang Badar. Mereka dihalau, begitu juga dengan Bani Nadir, mereka dihalau kerana berkerjasama dengan orang Arab Quraisy dalam Perang Uhud dan membunuh kaum lelaki Bani Quraizah yang mengisytiharkan perang dan berkerjamasa dengan Quraisy Makkah dalam Perang Khandak.
Kesimpulan :
 • Piagam Madinah bersifat perkembangan sebenar berbanding dengan tatacara pemerintahan kerajaan purba Greek, China dan India.
 • Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia.
 • Dengan tergubalnya Piagam Madinah, lahirnya sebuah negara Islam pertama di dunia di Madinah, yang menjadi induk kepada Empayar Islam selepasnya, yang memerintah dunia selama tujuh abad.
 • Piagam Madinah boleh dijadikan asas kepada mana-mana piagam Islam yang baru, terutama sekali kepada sebuah negara Islam yang mempunyai penduduk berbilang bangsa.

Visit: Wansite
Kredit

Apakah TPPA

Apakah TPPA - Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) telah pun dipersetujui oleh Malaysia bersama 11 lagi negara lain, dalam satu mesyuarat Menteri-menteri negara terlibat di Atlanta, Amerika Syarikat, bermula minggu lalu.
Selain dari Malaysia, negara anggota yang terlibat dalam rundingan TPPA ialah Amerika Syarikat, Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura dan Vietnam.

TPPA yang merangkumi perdagangan bebas melibatkan 40 peratus ekonomi dunia itu hanya akan berkuatkuasa selepas Parlimen kesemua negara yang terbabit dalam rundingan itu meluluskannya.
VIDEOPersetujuan dicapai dalam rundingan TPPA

Mari kita fahami serba sedikit apa itu TPPA.
Apa itu TPPA?

Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif merangkumi pelbagai skop seperti perolehan kerajaan, buruh, alam sekitar dan syarikat milik kerajaan.
Siapa yang terbabit?

11 negara terlibat ialah Malaysia, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepun, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura, dan Vietnam, selain Amerika Syarikat.

Negara-negara ini mengeluarkan 40 peratus jumlah KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) dunia bernilai AS$107.5 trilion (RM470 trilion), 26 peratus daripada jumlah dagangan dengan kira-kira 793 juta pengguna.

Pasukan perunding Malaysia diketuai oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustapa Mohamad dan dianggotai oleh wakil daripada lebih 20 kementerian dan agensi.

Kenapa TPPA ditubuhkan?

Untuk menyediakan ruang dagangan sebebas mungkin dari mana-mana tarif, di samping mewujudkan set kuota perdagangan timbal balik.

TPPA merangkumi pelbagai barangan dan perkhidmatan, termasuk kewangan, telekomunikasi, malah tahap piawaian keselamatan makanan.

Manfaat

VIDEO
Penyertaan Malaysia pada TPPA mampu beri manfaat

1. Meningkatkan eksport dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan jumlah pekerjaan di negara terbabit.

2. Akses pasaran yang lebih besar bagi Malaysia dengan negara-negara yang Malaysia tidak mempunyai FTA iaitu Amerika Syarikat (AS), Kanada, Mexico dan Peru.

3. Perjanjian ini juga dikatakan mampu meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan rakyat, kerana ia mengandungi peruntukan-peruntukan yang membela kebajikan pekerja, termasuk berkaitan kadar gaji minimum yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan.

4.  Bagi pasaran ini, di antara 2,000 hingga 4,000 tarif akan dihapuskan termasuk bagi produk di mana Malaysia mempunyai kepentingan eksport seperti produk elektrik dan elektronik (E&E), kayu dan produk kayu; tekstil; plastik dan produk plastik,minyak sawit dan produk minyak sawit.

5. Perjanjian TPP juga akan menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengguna serta input yang lebih murah untuk kegunaan industri.


Kebimbangan rakyat

1. Kedaulatan negara: Perjanjian TPP tidak menghalang Kerajaan daripada menggubal dan melaksanakan objektif dasar-dasar awam, terutamanya berkaitan  keselamatan negara, kesihatan awam, alam sekitar dan kebajikan.

2. Harga ubat-ubatan akan naik secara mendadak: Klausa perlindungan paten dalam Perjanjian TPP ini tidak banyak berbeza dengan peraturan yang sedia ada di Malaysia. Di bawah Perjanjian TPP, negara-negara yang terlibat hanya perlu melanjutkan perlindungan paten sekiranya terdapat kelewatan.

3. Perjanjian TPP dirundingkan secara rahsia: Hanya teks rundingan sahaja yang tidak boleh didedahkan kepada umum. Sehingga kini, isu-isu dalam rundingan TPP telah dibincangkan secara terbuka bersama pihak-pihak berkepentingan.

4. Dominasi AS: Rundingan TPP bukan samata-mata mengenai AS sahaja kerana, selain Malaysia, terdapat 11 negara lain yang turut menyertai rundingan ini. Maka keputusan dalam rundingan ini akan dibuat secara kolektif dengan mengambil kira kepentingan semua negara terlibat.

5. Sekiranya tidak menyertai TPP: Malaysia akan mengalami kerugian kerana pelabur mungkin akan memilih untuk melabur di negara-negara yang menyertai TPP bagi menikmati akses pasaran yang lebih baik.

Visit: Wansite
Kredit

Apakah gunung rama-rama

Apakah gunung rama-rama-Dipaparkan gambar rama-rama yang sangat cantik. Diharapkan selepas menyaksikan keindahan alam ini, kita semua akan lebih menghargai alam sekitar dan keindahan alam ciptaan Yang Maha Esa
 Watch butterfly with full colour
Blue Sea
Black Pattern
Take picture with butterfly
Black with red line
Blue Forrest
Orange Thunderbird
Red butterfly
Wood pattern
Sky rocket
Blu-berry wings
White fangs
Watch butterfly at zoo
Kesiputan Wings
Doted fly
Sea water
Sexy rama-rama

Rama-rama paling cantik dan cool
Visit: Wansite
Kredit

Apakah itu bausit

Apakah itu bausit
Apakah itu bausit

Kira-kira 85% daripada semua bauksit yang dilombong di seluruh dunia digunakan untuk menghasilkan alumina untuk memperhalusi ke dalam logam aluminium. Satu lagi 10% menghasilkan alumina yang digunakan dalam produk-produk kimia, kasar, dan tahan api. Baki 5% daripada bauksit digunakan untuk membuat pengkakis, bahan tahan api, dan sebatian aluminium.
Ringan, kekuatan, dan ketahanan kakisan aluminium adalah pertimbangan penting dalam pemakaiannya. Aluminium logam digunakan dalam pengangkutan, pembungkusan seperti tin minuman, pembinaan, aplikasi elektrik, dan lain-lain bangunan.

Bauksit adalah bahan heterogen semulajadi yang alumina (Al 2 O 3) dan logam aluminium yang dihasilkan. Mineral utama dalam bauksit adalah gibsit (Al 2 O 3 .3H 2 O), boehmite (Al 2 O 3 .H 2 O) dan diaspore, yang mempunyai komposisi yang sama seperti boehmite, tetapi adalah lebih padat dan lebih keras.

Kegunaan Bauksit
Di seluruh dunia, kebanyakan bauksit dilombong ditukar kepada alumina untuk pengeluaran logam aluminium.Sebahagian kecil pergi ke kegunaan bukan logam dalam pelbagai bentuk alumina khusus manakala bakinya digunakan untuk aplikasi bauksit bukan logam.
 

Aluminium adalah produk semakin penting untuk pembuatan kerana berat cahayanya, kekuatan dan ketahanan serta keupayaan untuk dikitar semula. Berasaskan penilaian kitaran hayat, kekuatan yang tinggi kepada nisbah berat keputusan aluminium penjimatan bahan api yang ketara, terutamanya di mana penggantian boleh dibuat bagi bahan-bahan binaan yang lebih berat.

Perlombongan Bauksit

Aluminium adalah unsur ketiga yang paling banyak terdapat dalam kerak bumi, tetapi tidak berlaku seperti logam secara semulajadi. Langkah pertama dalam menghasilkan aluminium perlombongan bijihnya - bauksit.

Australia adalah pengeluar terbesar bauksit, dengan lima lombong membekalkan kira-kira 23 peratus daripada pengeluaran global.
 
Perlombongan bauksit mempunyai lima langkah: Penyediaan kawasan perlombongan; perlombongan bauksit;menghancurkan; pengangkutan bijih; dan pemulihan.
 
Aluminium: Apakah unsur logam yang paling berlimpah dalam kerak Bumi. Bauksit merupakan sumber utama aluminium. Aluminium digunakan di Amerika Syarikat pada pembungkusan, pengangkutan, dan bangunan. Guinea dan Australia mempunyai kira-kira setengah daripada rizab di dunia. 
 
Negara-negara lain dengan rizab utama termasuk Brazil, Jamaica, dan India. Bauksit: Istilah umum untuk batu terdiri daripada oksida aluminium terhidrat. Ia adalah bijih utama alumina untuk membuat aluminium. Juga digunakan dalam pengeluaran korundum sintetik dan refraktori aluminous. 

Aluminium adalah logam perak-putih, sangat ringan dalam berat badan (kurang daripada tiga kali sebagai padat sebagai air), namun agak kukuh. Di samping itu, aluminium adalah mulur, iaitu, ia boleh ditarik ke dalam wayar atau ditekan menjadi kepingan atau foil. 
 
Ia adalah unsur logam yang paling banyak, dan yang ketiga paling banyak bagi semua unsur-unsur dalam kerak Bumi, yang membentuk 8% daripada kerak oleh berat badan. Hanya silikon dan oksigen lebih plentiful. Aluminum mempunyai banyak aplikasi di rumah dan industri, dan merupakan logam biasa kepada hampir semua orang.
 
Aluminium adalah logam reaktif, dan tidak berlaku di negeri ini logam dalam alam semula jadi. Oleh itu, ia adalah tidak diketahui sebagai elemen yang berasingan sehingga 1820, walaupun kewujudannya telah diramalkan oleh beberapa ahli-ahli sains yang telah mengkaji sebatian aluminium. Ia dihasilkan dalam bentuk logam secara bebas oleh ahli kimia dan ahli fizik Denmark, Hans Christian Oersted, dan ahli kimia Jerman, Frederich Wöhler, pada pertengahan tahun 1820 ini.
Nama aluminium berasal dari alumen, nama Latin untuk tawas (satu mineral sulfat aluminium).Logam ini dinamakan aluminium dengan akhir yang -ium sebagai diterima berakhir untuk kebanyakan unsur pada masa ini. Penggunaan ini berterusan di kebanyakan dunia kecuali Amerika Syarikat, di mana i lepas telah digugurkan dari nama.
 
Kerana logam aluminium bertindak balas dengan air dan udara untuk membentuk oksida serbuk dan hidroksida, aluminium tidak pernah ditemui dalam alam semula jadi. Banyak mineral biasa, termasuk feldspar, mengandungi aluminium, tetapi mengekstrak logam daripada kebanyakan mineral adalah sangat intensif tenaga, dan oleh itu mahal.
Bijih utama aluminium bauksit, sumber lebih 99% daripada aluminium logam. Bauksit adalah nama untuk campuran mineral yang serupa yang mengandungi aluminium oksida terhidrat. Mineral adalah gibsit (Al (OH) 3), diaspore (AlO (OH)), dan boehmite (AlO (OH)). Kerana ia adalah campuran mineral, bauksit sendiri adalah batu, bukan mineral. Bauksit adalah berwarna perang kemerahan, putih, tan, dan tan-kuning. Ia adalah membosankan untuk bersahaja dalam kilau dan boleh kelihatan seperti tanah liat atau tanah. Bentuk bauksit apabila silika dalam batuan aluminium-bearing (iaitu, batu-batu dengan kandungan yang tinggi mineral feldspar itu) dihanyutkan (terlarut lesap). Proses luluhawa berlaku di kawasan iklim cuaca tropika dan subtropika.

Sumber-sumber alternatif aluminium mungkin suatu hari nanti termasuk tanah liat kaolin, syal minyak, anorthosite mineral, dan juga sisa arang batu. Walau bagaimanapun, selagi rizab bauksit kekal banyak dan kos pengeluaran adalah rendah, teknologi untuk memproses sumber-sumber alternatif ke alumina atau logam aluminium akan mungkin tidak maju di luar peringkat uji kaji.
 
Australia mempunyai rizab yang besar bauksit, dan menghasilkan lebih daripada 40% daripada bijih di dunia. Brazil, Guinea, dan Jamaica adalah pengeluar penting, dengan pengeluaran lebih kecil daripada kira-kira 20 negara-negara lain. Pengeluaran Amerika Syarikat, yang penting 100 tahun yang lalu, kini diabaikan. 
 
Kebanyakan bauksit mula-mula diproses untuk dijadikan alumina, atau aluminium oksida, bahan berbutir putih. Kadang-kadang, bauksit mentah dihantar ke luar negara untuk diproses kepada alumina, manakala dalam kes-kes lain ia diproses berhampiran lombong. Alumina adalah lebih ringan daripada bauksit kerana air itu telah dikeluarkan, dan ia mengalir mudah di kilang pemprosesan, tidak seperti bauksit yang mempunyai melekit, konsisten berlumpur. 
 
Australia, Amerika Syarikat, dan China adalah pengeluar terbesar alumina. Semua Amerika alumina yang dibuat adalah dari bauksit diimport. Logam aluminium ditapis daripada alumina, biasanya di negara-negara perindustrian mempunyai banyak bekalan kuasa elektrik hidro murah. Proses penapisan adalah Proses Hall-Heroult, yang dinamakan sempena Charles Dewan AS dan Paul LT Heroult Perancis, yang setiap secara bebas mencipta proses pada tahun 1866. 
 
Dalam proses ini, alumina (aluminium oksida) dilarutkan dalam cryolite cair (cryolite adalah mineral aluminium fluorida, Na3AlF6). Alumina ini kemudiannya dipisahkan ke dalam unsur-unsur dengan elektrolisis. Walaupun percubaan telah dibuat untuk menggantikan proses ini, ia adalah untuk hari ini satu-satunya kaedah yang digunakan untuk mengasingkan aluminium secara komersil.Pengeluar terbesar logam aluminium ialah Rusia, China, Amerika Syarikat, dan Kanada, negara-negara yang mempunyai kuasa hidroelektrik yang banyak.
 
 Lebih daripada 40 negara-negara lain juga menghasilkan aluminium, termasuk Norway, Iceland, Switzerland, Tajikistan, dan New Zealand, yang kecil tetapi pergunungan, dan mempunyai banyak sungai untuk memberi kuasa hidroelektrik.Kawasan-kawasan lain di dunia dengan akses kepada bekalan elektrik yang banyak dan murah, seperti Timur Tengah, juga sedang memperluaskan kapasiti pengeluaran logam mereka. Kitar semula aluminium dengan meleburkan tin dan lain-lain adalah sumber penting logam di kebanyakan negara maju. 

Walaupun aluminium adalah sangat penting dalam industri dan kehidupan harian aplikasi, ia boleh digantikan dengan komoditi lain jika perlu. Sebagai contoh, tembaga boleh menggantikan aluminium dalam aplikasi elektrik. Kertas, plastik dan kaca membuat alternatif pembungkusan yang baik. Magnesium, titanium dan keluli boleh digunakan dalam kenderaan dan lain-lain bentuk tanah dan pengangkutan udara.
 

Visit: Wansite
Kredit

SAPS Ibu Bapa 2017 Semakan Keputusan Peperiksaan Online

SAPS Ibu Bapa 2017 Semakan Keputusan Peperiksaan Online-SAPS Ibu Bapa NKRA Semakan Keputusan Peperiksaan Online Tahun 2017. SAPS NKRA Semakan Ibu Bapa  atau Sistem Analisis Keputusan Peperiksaan Sekolah adalah satu kemudahan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam membantu Ibu Bapa untuk memantau perkembangan pelajaran anak mereka. SAPS Ibu Bapa akan memaparkan slip keputusan dan markah peperiksaan pelajar di mana semakan hanya boleh dibuat untuk semakan keputusan peperiksaan bagi sekolah rendah (Darjah 1 hingga 6) serta sekolah menengah (Tingkatan 1 hingga 5). 

Selain Semakan Ibu Bapa, sistem ini ada menyediakan informasi tentang panduan pengguna, muat turun gred pemarkahan peperiksaan terkini serta takwim peperiksan dalaman sekolah meliputi tarikh kemasukan data peperiksaan. Keputusan peperiksaan awam seperti keputusan SPM, PT3 dan UPSR tidak boleh disemak menggunakan sistem SAPS.


SAPS Ibu Bapa 2017 Semakan Keputusan Peperiksaan Online

Cara Buat Semakan SAPS Ibu Bapa 2017 Online

Berikut dikongsikan langkah-langkah mudah dan cepat yang perlu diikuti oleh Ibu Bapa dalam membuat Semakan Keputusan Peperiksaan Online (SAPS NKRA) anak mereka. Untuk memastikan keputusan terkini dipaparkan, sila semak selepas markah keputusan peperiksaan terkini/ semasa habis dikemaskini.

 1. Layari Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
 2. Terdapat beberapa Menu seperti Muat Turun, Uji Kelajuan, FAQ dan Semakan Ibu Bapa
 3. Klik Semakan Ibu Bapa

Langkah-Langkah Semak Slip Peperiksaan Pelajar SAPS Ibubapa

Selepas Klik Semakan Ibu Bapa, berikut adalah langkah-langkah seterusnya untuk membuat semakan SAPS.

 • Sila masukkan Nombor Sijil Lahir atau Kad Pengenalan Pelajar (Tanpa "-" atau "SPACE")
 • Sila Pilih Jenis Semakan : SEKOLAH RENDAH atau SEKOLAH MENENGAH
 • Seterusnya Pilih Tahun (2011 hingga 2017) 
 • Dan akhirnya klik butang SEMAK LAPORAN


Nota

Sistem SAPs bagi Sekolah Rendah hanya menyediakan semakan bagi Darjah 1 hingga Darjah 6, manakala bagi Sekolah Menengah ia hanya menyediakan semakan bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.

Di antara Jenis Keputusan Peperiksaan yang boleh disemak pula adalah:


 • Ujian 1
 • Peperiksaan Pertengahan Tahun
 • Ujian 2
 • Peperiksaan Akhir Tahun
 • Trial Exams (Peperiksaan Percubaan UPSR, PT3 dan SPM)

Tarikh Kemasukan Markah Peperiksaan Dalaman Sekolah 2017

Untuk kemudahan ibu bapa, berikut adalah Takwim/ Jadual Peperiksaan Sekolah untuk tahun 2017 mengandungi tarikh dan tarikh key-in markah ke sistem SAPS:-

 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun
 2. Peperiksaan Percubaan
 3. Peperiksaan Akhir Tahun


SAPS Ibu Bapa 2017 Semakan Keputusan Peperiksaan Online
Sumber Sistem SAPS

Tarikh yang sama boleh digunapakai bagi tahun 1 - 5 dan tingkatan 1, 2 dan 4 untuk kegunaan sekolah masing-masing

Cara Hubungi

TALIAN SEMENTARA : 012-6497579
Waktu operasi helpdesk SAPS
Isnin - Jumaat 8:30 pg - 5:00 ptg
(kecuali cuti umum)
Rehat 1:00 ptg - 2:00 ptg
(kecuali hari jumaat 12:15 t/hari - 2:45 ptg)

Semoga kemudahan yang disediakan oleh KPM ini iaitu SAPS Ibu Bapa 2017 Semakan Keputusan Peperiksaan Online bermanfaat buat semua. Ianya dapat membantu Ibu Bapa dalam meningkatkan lagi tahap pembelajaran anak-anak mereka.


Visit: Wansite
Kredit

Apakah virus zika

Apakah virus zika -ramai yang ingin tahu apa itu Virus Zika yang kini dikesan menular di negara Amerika Latin terutama di Brazil, Colombia dan beberapa negara lagi termasuk seramai 4 juta penduduk Amerika Syarikat yang kemungkinan besar bakal dijangkiti sehingga akhir tahun 2016 ini menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Antarabangsa juga telah mengeluarkan senarai 12 negara yang disarankan untuk tidak dilawati oleh wanita hamil terutamanya di Caribbean dan Amerika Latin. Nyamuk aedes penyebab demam denggi adalah punca penyebaran demam Zika.

 • Informasi Penting : Senarai Hospital Yang Menyediakan Perkhidmatan Ujian Pengesahan ZIKA - Klik Senarai Hospital Di Malaysia

Apakah virus zika

Apa Itu Virus Zika

Virus Zika adalah sejenis virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes yang merupakan vektor yang sama untuk penyakit demam denggi dan chikungunya. Ianya boleh menyebabkan bayi baru lahir mengalami sindrom otak kecil atau 'mikrosefali' sekiranya dijangkiti. Virus ini ditemui di hutan Zika di Uganda pada tahun 1947 dan ianya merupakan bukan penyakit baru bagi negara seperti Afrika. Wabak Zika mula merebak secara meluas di Hemisfera Barat sejak bulan Mei 2015 dimana ianya bermula di Brazil.

Terdapat kemungkinan atau risiko yang virus Zika ini akan menular ke Malaysia dan orang ramai harus mengambil tindakan sewajarnya dengan membersihkan kawasan rumah dan persekitaran dengan kerap supaya tempat pembiakan nyamuk Aedes dapat dihapuskan.

Info Virus Zika


Berikut adalah maklumat ringkas mengenai Virus Zika :-

 1. Mula menular di negara Afrika dan Asia sejak tahun 2007
 2. Virus disebarkan oleh Nyamuk Aedes dan bergantung kepada spesis.
 3. Aedes jenis aegypti, paling banyak menyebarkan Zika. Aedes jenis ini ditemui di Florida, Gulf Coast dan Hawaii.
 4. Antara simptom dijangkiti adalah pening, ruam, demam dan sakit belakang
 5. Dikesan menular di daerah Camacari Brazil pada April 2015
 6. Nyamuk aedes biasanya menggigit pada awal pagi dan senja. Ia membiak dalam takungan air jernih dan memerlukan masa seminggu untuk menjadi nyamuk dewasa.

Apakah virus zika


Simptom & Tanda-Tanda Demam Zika

Berikut dikongsikan simptom utama demam Zika yang memberikan tanda-tanda apabila pesakit telah dijangkiti :-

 1. Sakit kepala
 2. Ruam pada kulit
 3. Sakit sendi
 4. Mata kemerahan

Cara Rawatan


Untuk merawat demam Zika ianya seperti demam denggi di mana sehingga kini masih belum terdapat vaksin atau ubat spesifik yang boleh melawan virus Zika.Gejala Dan Cara Mencegah Daripada Jangkitan Penyakit Zika


Apakah virus zika


Kesan Virus ZikaApakah virus zika
 
Virus Zika yang merebak akan menyebabkan sejenis kecacatan otak dan boleh menyerang bayi dalam kandungan. Virus Zika boleh tersebar menerusi jangkitan kuman kepada janin dan peringkat janin yang paling berisiko dijangkiti virus tersebut adalah dalam tempoh kehamilan tiga bulan pertama.

Sindrom microcephaly disebabkan virus zika akan menyebabkan seseorang kanak-kanak berhadapan kecacatan mental sehingga membataskan kecerdasan pergerakan otot seumur hidup mereka.

Status Terkini Virus Zika Di Malaysia


3 September 2016 : Kes jangkitan virus Zika tempatan yang pertama di Malaysia telah dilaporkan pada 2 September 2016. Pesakit adalah seorang lelaki berbangsa Dusun berusia 61 tahun menetap di Taman Public Jaya Likas, Sabah.

Berita Harian Online melaporkan yang Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, ketika dihubungi bagaimanapun berkata, mangsa meninggal dunia akibat penyakit jantung dan bukan disebabkan kesan virus berkenaan.

1 September 2016 : Seorang wanita dari Bandar Botanik, Klang dikenalpasti dijangkiti virus zika selepas pulang dari melawat anaknya di Singapura.

Januari 2016 : Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengesahkan yang tiada virus Zika dikesan di negara ini, namun Malaysia mempunyai densiti nyamuk aedes iaitu nyamuk pembawa virus Zika.

Sehingga kini, terdapat 22 buah negara melaporkan kes Zika iaitu virus dari gigitan nyamuk aedes buat masa ini.

Negara itu ialah Barbados, Bolivia, Brazil, Colombia, Republik Dominica, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Suriname, U.S., Virgin Islands, Venezuela dan Samoa.

Sumber Astro Awani dan FB KKM

Visit: Wansite
Kredit

Cara berkesan buang bintik hitam pada muka hidung


Cara berkesan buang bintik hitam pada muka hidung


Cara berkesan buang bintik hitam pada muka hidung-whitehead ini berpunca dari kulit muka yang berminyak sekaligus menyebabkan masalah pada liang pori. Selain itu, kulit muka juga akan jadi berlubang-lubang dan membentuk bintik hitam!

Jadi, cara pencegahannya senang sahaja. Korang guna 9 bahan semulajadi ini dan hasilnya memang berkesan.

1)Ais
Ambil kiub ais dan balut dengan kain dan letak di bahagian kulit yang bermasalah. Lakukan selama 30 saat. Kalau tiada masa terluang, korang boleh cuci muka dengan air sejuk berais sekali sehari. Nak lagi berkesan, korang gantikan air ais dengan jus timun, jus epal atau teh hijau dengan syarat air tersebut harus disejukkan.

Kenapa ais? Fungsi ais adalah meningkatkan simulasi pengaliran darah yang membantu kulit untuk jadi lebih sihat.

2)Cuka Epal
Campurkan cuka dalam air. Ambil kapas, celupkan dan sapu pada kulit muka. Biar hingga kering dan kemudian bilas. Lagi berkesan sekiranya dilakukan pada waktu malam selepas mencuci muka

Cuka epal boleh menegangkan kulit muka.


3)Putih Telur
Ambil putih telur dan pukul dalam bekas kemudian sapu pada muka. Bilas sebaik sahaja jadi kering. Jangan lupa untuk letakkan tisu di atas muka selepas sapu putih telur tersebut. Tarik tisu tersebut selepas putih telur itu betul-betul kering di muka korang. Lakukan 2 kali seminggu okay

Putih telur sangat membantu untuk mengecilkan liang pori dan menghalang kulit muka berminyak.

4)Skrub gula

Cara-caranya:

-dua sudu gula
-satu sudu minyak zaitun
-sedikit jus lemon
-Gaul kesemua bahan ini dan sapu pada muka.
-biarkan selama 30 minit
-bilas

    Lakukan setiap hari. Kalau nak skrub gula korang wangi, boleh letak kayu manis .
    Skrub gula juga membantu mengurangkan minyak di muka dan mengecilkan liang pori.


5) Soda bikarbonat
Jadikan soda bikarbonat sebagai pes . Ambil dua sudu soda bikarbonat dan letak dalam air. Sapau di wajah dan urut wajah untuk memastikan pes tersebut serap di kulit muka.

Soda bikarbonat berfungsi untuk membuang kotoran pada wajah dna merawat masalah jerawat di muka.


6) Jus Lemon
Letak satu sudu madu dalam jus lemon. Sapu selama 15 minit di muka sebelum bilas. Lakukan setiap hari tau!

Untuk kekal cerah, hilangkan bintik hitam dan mengecilkan liang pori boleh guna kaedah ini

7) Timun
Jadikan timun sebagai jus. Rendam kapas dalam jus dan sapu pada muka. Guna cara ini setiap hari dan jangan lupa durasinya dalam 15 minit tau! Kemudian bilas okay!

8) Yogurt
Senang sahaja, beli yogurt original tu. Kemudian sapu dekat kulit muka selama 10 minit dan bilas. Yogurt membantu menghilangkan garis kedut di muka, minyak berlebihan dan sel-sel kulit mati.

9) Oat
-sediakan 2 sudu oatmeal
-2 sudu susu tepung
-Campurkan 5 sudu madu
-Gaul sampai sebati dan sapu di muka. Sapu sampai kering dan bilas

Lakukan kesemua cara ini dan jangan dedahkan kulit muka anda pada sinaran matahari.Visit: Wansite
Kredit sinar harian

Kesan Zikir Terhadap Otak Manusia

Kesan Zikir Terhadap Otak Manusia-Otak hanyalah aktiviti-aktiviti bio-elektrik yang melibatkan sekumpulan saraf yang dipetanggungjawabkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi membolehkan ia berfungsi dengan sempurna.

 

Kesan Zikir Terhadap Otak Manusia

Setiap hari 14 juta saraf yang membentuk otak ini berinteraksi dengan 16 juta saraf tubuh yang lain. Semua aktiviti yang ita lakukan dan kefahaman atau ilmu yang kita perolehi adalah natijah daripada aliran interaksi bio-elektrik yang tidak terbatas.

Oleh itu, apabila seseorang itu berzikir dengan mengulangi kalimah-kalimah Allah seperti subhanallah, beberapa kawasan otak yang terlibat menjadi aktif. Ini menyebabkan berlakunya aliran bio-elektrik di kawasan-kawasan saraf otak tersebut.
 

Apabila zikir itu berulang-ulang kali, aktiviti saraf menjadi bertambah aktif dan turut menambah tenaga bio-elektrik. Lama-kelamaan kumpulan saraf yang sangat aktif ini mempengaruhi kumpulan saraf yang lain untuk turut sama aktif.
 

Dengan itu otak menjadi aktif secara kesluruhan. Otak mula memahami perkara baru, melihat dari perspektif berbeza dan semakin kreatif dan kritis, sedangkan sebelum berzikir ianya tidak jadi begini. Otak yang segar dan cergas secara tidak langsung mempengaruhi hati untuk melakukan kebaikan dan menerima kebenaran.

 Hasil kajian makmal yang dilakukan terhadap subjek ini dimuatkan dalam majalah Scientific American, keluaran Disember, 1993. Satu kajian yang dilakukan di Universiti Washington di mana ujian ini dilakukan melalui ujian imbasan PET yang mengukur kadar aktiviti otak manusia secara tidak sedar.
 

Dalam kajian ini, sukarelawan diberikan satu senarai benda. Mereka dikehendaki membaca perkataan tersebut satu-persatu dan mengaitkan perkataan dengan katakerja yang berkaitan.
 

Apabila sukarelawan melakukan tugasan mereka, beberapa bahagian berbeza otak menunjukkan peningkatan akitiviti saraf termasuk di bahagian depan otak dan korteks.
 

Menariknya, apabila sukarelawan mengulangi senarai perkataan yang sama berulang-ulang kali, aktiviti saraf otak merebak kepada kawasan lain dan mengaktifkan kawasan saraf lain.
 

Apabila senarai perkataan baru diberikan kepada mereka, aktiviti saraf kembali meningkat di kawasan pertama. Ini sekaligus membuktikan secara saintifik bahawa perkataan yang diulang-ulang seperti perbuatan zikir terbukti meningkatkan kecerdasan otak dan menambah kemampuannya.
 

Oleh itu, saudara-saudara seIslam, ketika saintis barat baru menemui mukjizat ini, kita umat Islam iaitu umat terpilih ini telah lama mengamalkannya dan menerima manfaatnya. Malang bagi mereka yang masih memandang remeh tentang kepentingan berzikir dan secara nyata mengabaikannya.

Visit: Wansite
Kredit

Menyimpan telur di dalam peti sejuk beri risiko yang merbahaya

Menyimpan telur di dalam peti sejuk beri risiko yang merbahaya -
Menyimpan telur di dalam peti sejuk beri risiko yang merbahaya
Kebiasaannya semua telur akan disimpan di dalam peti sejuk untuk mengekalkan ketahanan telur.

Tahukah anda bahawa menyimpan telur di dalam peti sejuk mempunyai risiko yang amat merbahaya kepada kita?

Menurut satu kajian yang telah dilakukan daripada Journal of Food Protection mengatakan, penyimpanan telur di dalam peti sejuk berisiko tinggi dengan terdedahnya satu jenis bakteria yang dikenali sebagai 'salmonella'.

Berdasarkan kajian berkenaan kekurangan nutrisi di dalam telur juga akan berlaku apabila telur telah disimpan di dalam peti sejuk. Kekurangan nutrisi akan mengakibatkan kehilangan kandungan enzim, protein dan mineral di dalam telur.

Sekiranya kesemua nutrisi yang berada di dalam telur hilang, telur tersebut tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada badan manusia malah ianya akan menyebabkan berlakunya berbagai penyakit.

Mulai sekarang kita perlu berhati-hati jika ingin menyimpan telur di rumah. Pastikan penyimpanan telur ayam di rumah berada di tempat yang sesuai iaitu di tempat suhu yang normal tidak terlalu sejuk dan tidak juga terlalu panas.Visit: Wansite
Kredit Natural Medicine House

HOMEMADE SOSEJ

HOMEMADE SOSEJ
HOMEMADE SOSEJ

Bahan-bahan:

500gm isi ayam dikisar
5 ulas bawang putih dikisar
1 labu bawang besar dikisar
1 sudu besar tepung ubi
1 sudu besar tepung jagung
Lada hitam dan lada putih (ditumbuk atau serbuk)
1 sudu kecil oregano/thyme
1 sudu kecil serbuk jintan manis (cdah tambah)
1 sudu kecil serbuk jintan putih (cdah tambah)
1/2 sudu kecil serbuk ketumbar(cdah tambah)
1 sudu besar mayonis (bagi rasa lemak)
Sedikit garam
Sedikit sahaja gula (cdah tambah)
Plastik ice cream/ aluminium foil/food wrapping plastic (cdah guna food wrapping plastic)


Cara membuat:

1. Kisarkan semua bahan yang perlu dikisar.

2. Campur semua bahan.Gaulkan agar sebati.
3.Ada 3 cara untuk membentuk sosej ni.

Cara 1:
Kita guna aluminium foil. Masukkan sikit adunan dalam aluminium foil ,gulungkan dan buat bentuk sosej. Buat hingga habis dan boleh kukus terus. Siap kukus, sejuk sekejap buka balutan dan boleh goreng/grill dan bekukan pun boleh.


Cara 2 & 3 :
Selain tu boleh guna plastik ais krim atau plastic wrap.
-Isikan adunan sosej dalam plastik ais krim / plastik wrap. Bentukkn seperti hotdog dan bekukan dahulu. - Sudah beku ,buka balutan dan boleh terus kukus. Siap dah sosej masak. Bila nak mkn boleh grill atau goreng.


Visit: Wansite
Kredit Che Da via (MAHN)

PERAPAN BBQ LAZAT

PERAPAN BBQ LAZAT 

PERAPAN BBQ LAZAT
 

Bahan-bahan:


• 1 ekor ayam/1.5 kg Daging/
• 8 biji bawang Besar
• 8 ulas bawang putih
• 1 inci lengkuas
• 1 inci halia
• 4 batang serai
• 3 s.besar cabai kisar
• 3 s.besar sos lada hitam
• 2 genggam gula merah(gula merah kerek)
• 1 s.besar Gula putih
• 1 s.besar ketumbar biji *
• 1 s.kecil jintan manis*
• 1 s.kecil jintan putih*

Bahan yang bertanda * di sangai 5 minit..

Cara membuatnya:


1. Sebelum tu masak gula merah dengan sedikit air sampai hancur dan tapis, Sejukkan seketika..
2. Mesin semua bahan masukkan air gula merah tadi.. kalau saya tak tambah air dah sebab air gula merah tadi dah cukup.. mesin kasar2 cikit ye.. tuangkan bahan mesin ke dalam periuk
3. Tambahkan sedikit garam dan minyak 2 sudu besar masak atas api perlahan selama 5 mnit..siap!!
4. Boleh la perap ayam, daging/sosej perap lebih lama lebih sedap
(kalau saya perap pagi malam baru bakar)..
.
Selamat mencuba..Jangan lupa share..


Visit: Wansite
Kredit FB Cek Neti

SOTONG GORENG TEPUNG RANGUP

RESEPI SOTONG GORENG TEPUNG RANGUP

SOTONG GORENG TEPUNG RANGUP

Bahan-bahan :

4 ekor sotong (saiz sederhana besar)
1 cawan kecil tepung gandum
1/2 cawan kecil tepung jagung
3 sudu besar tepung beras
Garam
Serbuk lada putih
Serbuk lada hitam
Serbuk kunyit
1 biji telur
Minyak masak


Cara-cara :

1. Siang sotong dan hiris kasar (toskan betul-betul), gaul dengan sedikit garam
2. Campurkan semua jenis tepung, garam, serbuk lada putih dan serbuk lada hitam.
3. Ambil secukupnya campuran tepung campurkan dengan telur yang dipukul.
4. Panaskan minyak.
5. Gaulkan sotong dengan campuran tepung dan telur.
6. Ambil sekeping-sekeping hirisan sotong dan salutkan dengan lebihan tepung yang
tidak dicampur telur.
7. Goreng dalam minyak yang sudah panas dengan api yang sederhana.

Tips :
1. Jangan masukkan sotong dalam jumlah yang banyak dan bertindih-tindih.
2. Pastikan sotong tenggelam dalam minyak. Pastikan minyak telah panas, kemudian sederhanakan api dapur.
3. Balikkan sotong apabila bahagian atasnya telah garing.
4. Angkat sotong yang telah masak/garing dan toskan di atas penapis (jangan toskan di atas tisu dapur)
5. Bila minyak sudah betul tos, barulah boleh letak di atas tisu dapur atau pinggan hidang.


Visit: Wansite

Resepi Tau Fu Fa

Resepi Tau Fu Fa
Memang mudah nk buat

Resepi Tau Fu Fa


Visit: Wansite

Recipe kek aiskrim

 Recipe kek aiskrimVisit: Wansite

Video cara tangkap ikan

Video cara tangkap ikan

Visit: Wansite
Kredit

Video rezeki nasi lemak

Video rezeki nasi lemakPersaingan dalam perniagaan memang tak dapat dipisahkan.Ada baik dan ada buruknya.
Apa yang tak bagus ialah bila persaingan itu bersifat keji dan menggunakan sihir.Pesaing akan memastikan saingannya itu jatuh dan tak mampu bangkit.

Apa pun percayalah,rezeki tu dari Allah swt,tiada siapa yang boleh sekat.Masalah masyarakat ialah mereka percaya mereka jatuh dalam bisnes sebab pesaing mereka berjaya menggunakan sihir.Nauzubillah.Jauhilah dari tanggapan ini.
Tiada satu pun perkara akan berlaku tanpa izin-Nya.

Part akhir tu deep and win.Huhu
Semoga bermanfaat dan memberi pengajaran.
Kredit : Nor Fazilah Abd Mohd
Visit: Wansite
Kredit
ping fast my blog, website, or RSS feed for Free My Ping in TotalPing.com
[ Pingler ] [ Pingoat ] [ Ohbelog ] [ Kartikel ]
Google Ping [ - ] [ Reader ]
 • Total Pageviews